instalt
A Z  É R I N T É S VÉ D E L E M   F E L Ü L V I Z S G Á L A T A


Az érintésvédelem célja: Az üzemszerűen feszültség alatt nem álló de meghibásodás következtében feszültség alá kerülő részek ember általi érintésekor bekövetkező áramütéses balesetek megelőzése.

Az érintésvédelem létesítését, és ellenőrzését szabványok, rendeletek és biztonsági előírások szabályozzák.

Korábban az MSZ 172/1-86sz. szabvány az MSZ 4851szabványok és a KLÉSZ tartalmazta az érintésvédelem létesítésének és ellenőrzésének előírásait. Jelenleg az MSZ 2364 410, 470, szabványok és a KLÉSZ taralmázzák az érintés védelem létesítésének előírásait. Míg az ellenőrzésre a 2364 szabvány M1 melléklete, az MEE. SZI 0301: 2006 és a 22/2005.(XII.21.) FMM rendelet előírásai az iránymutatóak.

Miért szükséges az érintésvédelem ellenőrzése?

Először azért, hogy az előírásoknak megfelelően lett e kialakítva a védelem másodszor, azért hogy a lekapcsoláshoz szükséges feltételek biztosítva vannak-e a szigetelések megfelelőek e. Harmadszor, azért hogy az üzemeltetés során nem rongálódott e meg a védővezető nem használódott e el a védőszigetelés, illetve a kikapcsoló szervek az előírt időpontban működőképesek e.

Mikor és milyen időszakonként kell az érintésvédelmet ellenőrizni?

a)       Érintésvédelmi szerelői ellenőrzést kell végeztetni:
Minden érintésvédelmi felülvizsgálat alkalmával annak bevezető részeként, kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként, munkahelyek villamos berendezésein a helyi munkavédelmi szabályzat szerinti gyakorisággal (ha az a felsoroltaknál nagyobb gyakoriságot ír elő), kommunális létesítmények, lakóházak, nyaralók, valamint az ezekben lévő 30 kW-nál kisebb névleges csatlakozási teljesítményű ipari és kereskedelmi fogyasztási helyek villamos berendezéseiben legalább 6 évenként, a fogyasztói vezetékhálózat minden átalakítása, bővítése és javítása után az ezekkel érintett berendezésrészeken.

b)       Érintésvédelmi felülvizsgálatot kell végeztetni:
Minden új berendezés üzembevételét megelőzően, rendszeresen legalább 3 évenként, minden 32-nél nagyobb névleges áramerősségű áramkör bővítésekor a bővítéssel érintett áramkörben.

Javaslom, hogy villamos berendezéseit a fentiek alapján ellenőriztesse.

www.honlapterv.hu